കാട്ടിലെ സുന്ദരിവീടിനു പിന്നിലെ തോട്ടിനു പിന്നിലെ കാടിനു മുന്നില്‍ നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിന്ന ഇവളുമാരെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അടി അടിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല ..

നീണ്ട ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കാന്‍ ഒരു ശ്രമം ..

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License