സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിതാമരശ്ശേരി ചുരം : ഡ്രൈവറുടെ ഉത്തരവാദിത്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കാന്‍, വയനാടിന്റെ സൌന്ദര്യം ഒട്ടും വിട്ടു പോവാതെ നുകരാന്‍,  ഇത്തവണ വയനാട്ടിലേക്ക് പോയതു KSRTC ബസ്സില്‍ ആയിരുന്നു .. നട്ടുച്ചക്ക് പോലും കോട നിറഞ്ഞ് നിന്ന വഴികളിലൂടെയുള്ള ആ യാത്ര ബസ്സിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തുനില്‍ക്കലുകളുടെ വിരസതകളെ വിസ്മരിപ്പിച്ചു - ഈ പടം ചുരത്തിന്റെ ആറാം വളവ് കഴിഞ്ഞുള്ളതാണെന്നു തോന്നുന്നു..


 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License