മഴയില്‍ തനിയേ ..സംസാരിക്കാന്‍ .. കളി പറയാന്‍ .. പരിഭവിക്കാന്‍  .. 


അപ്പൂപ്പന്‍‌താടിപ്പൂ
അപ്പൂപ്പന്‍‌ താടിപ്പൂ .. അഥവാ എരിക്കിന്‍ പൂ. 


(നോയിസ് കൂടിയോ? എങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കുക :) )

ബെക്കര്‍


തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു വൈകുന്നേരത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മക്ക് ..


 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License