ബെക്കര്‍


തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു വൈകുന്നേരത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മക്ക് ..


2 comments:

Jishad Cronic™ said...

nannayittundu but entho cherinja pole undo?

പാച്ചു said...

ടാങ്ക്സ് ജിഷാദേ. ചരിഞ്ഞതല്ല, നേരേയാക്കാന്‍ ഞാന്‍ കുറച്ച് ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ ചുവട് നേരേയാക്കു‌മ്പോള്‍ മുകള്‍ വശം ചരിയും, തിരിച്ചും. സൊ, ചെരിവ്, ആ ആങിളിന്റെ ആണെന്ന വിശ്വസിച്ച് ഞാന്‍ ശ്രമം മതിയാക്കി :)

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License