വാതില്‍‍2 comments:

ഹരീഷ് തൊടുപുഴ said...

വാതിലിനിപ്പുറം..അല്ലേ !!

പാച്ചു said...

പുറം ലോകത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടി എന്നായിരുന്നു ബെറ്റര്‍ റ്റൈറ്റില്‍ എന്നു തോന്നുന്നു. :)

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License