അക്കരെയെത്താത്ത പാലം
വലിയതുറ കടല്‍പ്പാലം, തിരുവനന്തപുരം - എന്റെ ആദ്യ സ്യൂഡോ-എച്ച്.ഡി.ആര്‍ പരീക്ഷണ ചിത്രം.

5 comments:

Noushad said...

Lovely :)

punyalan.net said...

nannayi

അലി said...

nice!

Jimmy said...

പരീക്ഷണം നന്നായി.. ചിത്രവും...

Dipin Soman said...

കലക്കി പാച്ചൂ..

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License