പതി, പത്നി ഓര്‍ വോ!മറ്റോരു സീതയേ കാട്ടിലേക്കയക്കുന്നു, മറ്റോരു പടം പൊടിതട്ടിയെടുക്കുന്നു ...

3 comments:

punyalan.net said...

woww cool one!!

അശ്വതി233 said...

great colourz n good compo!

പാച്ചു said...

ടാങ്ക്സ് എല്ലാവര്‍ക്കും, വരുന്നവര്‍ക്കും, വീണ്ടും വരുമെന്നു ഉറപ്പിക്കുന്നവര്‍ക്കും, വഴികാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നവര്‍ക്കും, എല്ലാര്‍ക്കും.

പുണ്യാളാ .. ടാങ്ക്സ്. :)

വാലായ്മ മനോജ്, വളരെ നന്ദി വന്നതിനും കമന്റിട്ടതിനും .. ‘ഐ ആം ഹോണേര്‍ഡ്‘ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അത് നുണയാവില്ല. :)

 
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License